Botilbud

Botilbud

Hyggelige botilbud med masser af fælles oplevelser

Unge med særlige behov fra hele landet kan henvises af kommuner til Grennessmindes botilbud.

Alle vores botilbud tilrettelægges individuelt, og de kombineres altid med et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. Det kan være en STU-uddannelse, et afklaringsforløb eller beskyttet beskæftigelse på Grennessminde eller et andet sted. De fleste af vores unge beboere er også STU-elever på Grennessmindes værksteder.

Grennessminde tilbyder en struktureret hverdag i et trygt miljø
Under forløbet hos os styrker vi den enkelte unges kompetencer inden for praktiske opgaver, sundhed, økonomi, sociale forhold og fællesskaber.

Vi bruger anerkendende pædagogik med fokus på ressourcer og et trygt og udviklende ungemiljø. Hverdagen hos os er struktureret og styrker de unges personlige, sociale og hverdagsrelaterede kompetencer.

Muligheden for at have et aktivt og socialt liv med idræt, sund mad, beboerdemokrati og aktiviteter er i centrum hos os.

Grennessmindes botilbud 
Vores botilbud består af fem huse, som er placeret på forskellige adresser i Taastrup og Ishøj. Husene er indrettet og normeret med medarbejdere, så de passer til unge med forskellige støttebehov. I takt med at de unge udvikler deres kompetencer, flytter de mellem husene.

gminde botilbud beboer og pædagog spiller

gminde botilbud elever laver mad

gminde beboer og pædagog folder tøj

gminde beboere spiller