Jobtræning

Jobtræning

Kom i jobtræning hos os

På Grennessminde har vi mange års erfaring med at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind i jobs og selvforsørgelse. Vi tilbyder opkvalificerings- og afklaringsforløb, beskyttet beskæftigelse og virksomhedspraktik.

Har du et kognitivt eller fysiske handicap, eller er du eksempelvis stressramt, er Grennessminde et sted, hvor du har mulighed for at finde ud af, hvad du er god til, så du kan bruge det fremadrettet.

På Grennessminde tilbyder vi et trygt og anerkendende lærings- og arbejdsmiljø. Vi tilrettelægger altid individuelle jobtræningsforløb, og vi har det enkelte menneskes ønsker, muligheder og ressourcer i centrum. Vi lægger vægt på, at Grennessminde er en rummelig og åben arbejdsplads, hvor trivsel, selvudvikling og fællesskab er nøgleord.

På vores socialøkonomiske virksomheder er det muligt at arbejde med alt fra mad, planter, metal, træ til dyrehold og service. Vi beskæftiger os med områder, hvor vi ved, der er beskæftigelsesmuligheder efter forløbet på Grennessminde.

Hos os på Grennessminde har vi mulighed for at tage særlige hensyn til dig i form af fx skærmede arbejdspladser, fleksible mødetider og langsom optrapning af arbejdstiden.

elev i gartneri med planter værkstedsledere og elever i væksthus kunder betjenes i café elev vandet kål i højbed