Anne Berliner Andersen

 Socialfaglig vejleder

Anne blev uddannet socialrådgiver i 2009. Hun har tidligere været ansat på et herberg for aktive misbrugere og som myndighedssagsbehandler i Voksenteamet (handicap & psykiatri) i Socialcenter Amager. Hun har desuden arbejdet som myndighedssagsbehandler i Hjemløseenheden og i Glostrup kommune i handicap, psykiatri og misbrug.

Anne er uddannet vejleder, og har derudover gennemført kurserne:
– Den motiverende samtale
– Voksenudredningsmetoden
– STU og samspillet med de tilgrænsende områder
– Konflikthåndtering
– Tab & traume

Siden 2009 har hun arbejdet indenfor det specialiserede voksenområde med fokus på det tværfaglige arbejde mellem behandling, familie og kommune. 

Anne blev ansat på Grennessminde i 2022.