Vores STU-uddannelse

Bliv STU-elev  / Vores STU-uddannelse

Vi tilbyder den treårige STU-uddannelse på Grennessminde.

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) hos os består af otte linier med otte erhvervsrettede værksteder. Hvert værksted fungerer som en almindelig arbejdsplads, og alle værksteder er erhvervsrettede med fokus på områder som fx mad, planter, metal, træ og dyrehold.

Udover at lære om faget lærer man som elev om arbejdsmiljø, at møde til tiden, at passe sine opgaver og at samarbejde med andre elever og værkstedsledere. Hverdagen kan være travl, men der er også plads til sjov og snak.

Almene samfundsforhold, virksomhedsbesøg, udflugter og andre aktiviteter er også en del af en aktiv hverdag på Grennessminde. Alle elever tilbydes desuden undervisning i dansk og matematik.

Vi har løbende elevoptag, og de unge er meget velkomne i prøvepraktik hos os.

Kontakt
Uddannelseschef Simon Foldschack: 41 91 82 19, mail: sf@gminde.dk

Mere information om en STU-uddannelse
En STU på Grennessminde henvender sig til unge under 25 år med særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Se fx Uddannelsesguiden for mere information om en STU, optagelsen og adgangskravene.

gminde elev på dyreholdet med grisgminde STU-uddannelse, elever i gartnerietgminde STU-uddannelse, smedefabrik elev svejsergminde STU-uddannelse, bageri elev og mestergminde STU-uddannelse, elev fra dyrehold med gedekidgminde tømrerværkstedet, elev måler træ