Botilbud

Grennessminde Botilbud - hyggelige huse og fællesskab

Grennessminde Botilbud i Taastrup, er for unge med særlige behov i alderen 16 – 30 år, der har behov for træning i at bo selv i en mere eller mindre støttet form. De unge i Grennessminde Botilbud er naturligvis forskellige som alle andre, men typisk har de generelle indlæringsvanskeligheder og nogle har diagnoser som ADHD eller autisme. Kommuner fra hele landet kan henvise til Grennessminde Botilbud.

Alle forløb i Grennessminde Botilbud tilrettelægges individuelt, og kombineres altid med et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. Det kan være en STU-uddannelse, et afklaringsforløb eller beskyttet beskæftigelse på Grennessminde eller et andet sted. De fleste af vores unge beboere er også STU-elever på Grennessmindes værksteder.

Vi leverer rammerne og støtter de unge i at udnytte mulighederne for at leve et aktivt og socialt liv med idræt, sund mad, beboerdemokrati og aktiviteter.

Under forløbet arbejder vi sammen for at styrke den unges kompetencer inden for hverdagens praktiske opgaver, sundhed, økonomi, sociale forhold og fællesskaber. Det langsigtede mål er at kunne flytte i egen lejlighed eller opgangsfællesskab og være enten i uddannelse, arbejde eller anden relevant ordning.

Hverdagen på Grennessminde

Vi leverer rammerne og støtter de unge i at udnytte mulighederne for at leve et aktivt og socialt liv med idræt, sund mad, beboerdemokrati og aktiviteter.

 

Under forløbet arbejder vi sammen for at styrke den unges kompetencer inden for hverdagens praktiske opgaver, sundhed, økonomi, sociale forhold og fællesskaber. Det langsigtede mål er at kunne flytte i egen lejlighed eller opgangsfællesskab og være enten i uddannelse, arbejde eller anden relevant ordning.

Fritidaktiviteter

Vi har løbende en række aktiviteter, der styrker de unges sociale kompetencer gennem fælles oplevelser og opbygning af sociale relationer i fritiden. På den måde giver vi de unge muligheder for at prøve sig selv af i nye omgivelser. Vi har løbe- og gåhold, cykelhold og weekendaktiviteter. Vi tager på ture til kulturelle tilbud og sociale aktiviteter i nærområdet, og hver uge er der arrangementer i vores egen ungdomsklub Klub G.

Vi ønsker også at bygge bro til aktiviteter uden for Grennessminde, og derfor støtter vi vores unge i at deltage i fx sportsaktiviteter i de lokale idrætsforeninger. Vi deltager også fast i Klub Ligeværd i Brøndby, hvor de unge kan møde andre unge, end dem der er på Grennessminde.

I vores netværksgruppe Livsværn holder vi året igennem en række arrangementer for tidligere beboere. Vi ønsker at bidrage til at bevare beboernes gode netværk – også efter tiden på Grennessminde.