Det lægger vi vægt på

Botilbud  / Det lægger vi vægt på

I vores botilbud er den enkelte unges udvikling, trivsel og selvbestemmelse i centrum. Vi træner de unges sociale, personlige og praktiske færdigheder i strukturerede rammer. Målet er at styrke kompetencer, så de unge i højere grad bliver i stand til at mestre hverdagslivet.

Vi arbejder bl.a. med personlig hygiejne, rengøring, økonomi, madlavning og tøjvask. Hver ung har sit eget værelse og deler køkken, stue, toilet og bad med andre unge i bofællesskabet.

Høj faglighed i et trygt og anerkendende miljø

Vi prioriterer, at vores medarbejdere arbejder ud fra fælles tilgange og metoder, og dokumenterer de unges udvikling og vores indsats på en struktureret, reflekteret og systematisk måde. Vores tilgang og metode er baseret på den pædagogiske metode KRAP. Betegnelsen står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Vi arbejder også med miljøterapi. Det vil sige, at vi aktivt bruger de fysiske rammer og en forudsigelig struktur på dagligdagen til at understøtte vores arbejde. Vi har fx faste rutiner for morgenmad – uanset hvilket hus man bor i. Og når vi skal holde samtaler med de unge, foregår det i samtalerummet og ikke i køkkenet.

Vi har medarbejdere med mange forskellige fagligheder. Vi har bl.a. pædagoger, sosu-assistenter, sygeplejersker og en ernæringskonsulent samt en kropsterapeut ansat.

En hverdag med sundhed og trivsel

Sund mad og motion er grundstenene til et liv med mental trivsel, energi, velvære og overskud, og derfor er mad, motion og et aktivt liv i centrum hos os. Vi ønsker at tilbyde vores unge en hverdag med sundhed og trivsel, og vores tilknyttede diætist og sygeplejerske bidrager til at sikre, at de unge får den bedste vejledning om kost og motion.

Masser af fælles oplevelser

Vi har løbende en række aktiviteter, der styrker de unges sociale kompetencer gennem fælles oplevelser og opbygning af sociale relationer.

Vi giver de unge mulighed for at prøve sig selv af i nye omgivelser. Vi tager på ture til kulturelle tilbud og sociale aktiviteter i nærområdet. Hver uge har vi arrangementer i vores egen Klub G på Grennessminde.

Vi ønsker også at bygge bro til aktiviteter uden for Grennessminde, og derfor støtter vi vores unge i at deltage i fx sportsaktiviteter i de lokale idrætsforeninger. Vi deltager også fast i Klub Ligeværd i Brøndby.

Netværk for livet

I vores netværksgruppe ”Livsværn” afholder vi året igennem en række arrangementer for tidligere beboere. Vi ønsker at bidrage til at bevare beboernes gode netværk – også efter tiden på Grennessminde.

Rapporter og beboerhåndbog

Her finder du vores Beboerhåndbog, information om Udviklingsarbejdet i Bo- og Opholdsstedet 2018 samt Grennessmindes seneste tilsynsrapport.

beboere på gminde botilbud

 

beboer lærer at lappe sin cykel, gminde botilbud

botilbud grennessminde