For hvem

Botilbud  / For hvem

Botræning på Grennessminde er for unge, der har behov for træning i at bo selv i en mere eller mindre støttet form.

Botilbuddene henvender sig til unge i alderen 16 til 30 år med særlige behov, generelle indlæringsvanskeligheder, og hvor nogle har diagnoser i form af ADHD eller autisme.

Grennessminde har midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107. For unge med ekstra støttebehov kan der leveres udvidet støtte efter Servicelovens § 85. For vores unge beboere under 18 år er Grennessmindes tilbud efter Servicelovens § 66.

Vi tilbyder også støtte til unge, der er flyttet i egen bolig efter Servicelovens § 85.

Seks huse på Grennessminde til unge med forskellige støttebehov
To af vores huse er intensive tilbud til unge med omfattende støttebehov. Det er også i disse huse, at vi laver en pædagogisk udredning og efterfølgende udformer en pædagogisk plan. De fleste af vores unge vil begynde med at bo i disse huse.

Vi har tre standardhuse, som henvender sig til unge med et moderat støttebehov. De unge flytter hertil, når de kompetencemæssigt vurderes til at være klar til at bo her.

Endelig har vi et udslusningshus til de unge, der er på vej i egen lejlighed. De unge som skal flytte i et permanent botilbud efter deres tid på Grennessminde flytter ikke ind i vores udslusningshus. For disse unge foregår udslusningen til et andet botilbud på det tidspunkt, hvor de unge ikke længere vurderes at have gavn af ungemiljøet på Grennessminde.

beboer og pædagog ved pc, gminde botilbudbeboere på grennessmindebeboere på grennessminde spiller billiardbeboere på gminde botilbud tager selfiebeboer på gminde botilbud lærer at lappe cykel