Hvis du ønsker at bo hos os

Botilbud  / Hvis du ønsker at bo hos os

Hvis du kunne tænke dig at bo på Grennessmindes botilbud, skal du tage kontakt til din sagsbehandler i din kommune. Det er kommunen, der kan visitere til Grennessmindes botilbud, og vi har løbende optag.