Det gør vi

Det gør vi

På Grennessminde i Taastrup arbejder vi for fællesskaber der bidrager til, at det enkelte menneske vokser og udvikler sig. For mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan Grennessminde derfor være broen til job og et liv med trivsel og selvforsørgelse.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed med 35 års erfaring med at få unge med særlige behov i uddannelse og jobs med meningsfuldt indhold. Over 700 unge har i løbet af årene været igennem vores arbejdsforløb, STU-uddannelse og botilbud. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i udvalgte FN’s Verdensmål som at udvikle jobs og skabe økonomisk vækst. Vi arbejder i stærke private og offentlige partnerskaber for at nå de fælles mål.

Vi er specialiseret i håndens arbejde, og vores værksteder beskæftiger sig med områder, hvor vi ved, at vores unge og andre i beskæftigelsesforløb kan komme videre i job. Derfor arbejder vi med mad, planter, metal, træ og dyrehold. I stærke partnerskaber med erhvervslivet og kommuner bygger Grennessmindes virksomhedskonsulenter bro til praktikforløb og jobs i bl.a. Ikea, Bauhaus og Eurest Kantinerne.

Mange private samt erhvervskunder som fx Noma, Folketinget og Zoo i København køber produkter fra Grennessmindes socialøkonomiske virksomheder. Med købet støtter de os og bidrager dermed aktivt til, at mennesker på kanten af samfundet får jobs, kollegaer og nye muligheder i livet.

elev, kok i grennessmindes køkkenGartner fra Grennessmindes gartneri sælger planterelev i Grennessmindes smedeværkstedelev Grennessmindes dyreholdBeboere Grennessmindes botilbud