Bo-, uddannelses- og arbejdssted for unge med særlige behov

Det gør vi  / Bo-, uddannelses- og arbejdssted for unge med særlige behov

STU og beskæftigelsesforløb

Hos os på Grennessminde kan unge i alderen 16 – 30 år med sociale og emotionelle vanskeligheder, ADHD, autisme, hjerneskade eller lignende tage den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).

Derudover tilbyder vi uddannelses- og beskæftigelsesforløb for en række andre grupper af mennesker, som af forskellige årsager befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Vi har 35 års erfaring med at få unge med særlige behov  i uddannelse og job med meningsfuldt arbejde. Vi er specialiseret i håndens arbejde i et struktureret, trygt og anerkendende læringsmiljø, som findes på Grennessmindes syv værksteder og socialøkonomiske virksomheder.

Botilbud

Unge med særlige behov fra hele landet kan henvises af kommuner til vores botilbud. Også de unge, som er STU- og EGU-elever på Grennessminde, har mulighed for at bo her under deres uddannelsesforløb.

Under opholdet styrker vi den enkelte unges kompetencer inden for praktiske opgaver, sundhed, økonomi, sociale forhold og fællesskaber.

Vi ønsker, at de unge skal opleve succes og kende egne styrker og svagheder. De skal forlade Grennessminde med livsmod, selvværd og kompetencer til at stå på egne ben.

unge hos grennessminde