Ekstern praktik

Ekstern praktik

Grennessminde har gennem mange år opbygget et tæt samarbejde med knap 200 erhvervspartnere, der er helt centrale for vores beskæftigelsesrettede indsats. De befinder sig i alle dele af Storkøbenhavn og Nordsjælland inden for arbejdsområder såsom detailhandlen, bygge- og anlæg, transportvirksomhed og køkken/kantine.

De eksterne praktikker etableres allerede på 1. og 2. år, når vi vurderer, at eleven er parat. Nogle elever er dog først klar på deres 3. år. Målet med praktikkerne er, at eleverne arbejdsprøves og udvikler de faglige, praktiske og sociale kompetencer, de har brug for, når de skal ud på arbejdsmarkedet. I 2019 gennemførte alle elever 3-4 eksterne praktikforløb á 1-25 ugers varighed.

Alle vores erhvervspartnere introduceres og oplæres til opgaven. På den måde sikrer vi sikrer, at de er klar til at tage godt imod deres praktikant og kan håndtere de udfordringer, der måtte komme. Hvis der skulle opstå problemer, kan de altid få fat i en af Grennessmindes konsulenter.