IKEA Kadétforløb

IKEA Kadétforløb

Et IKEA kadétforløb er et opkvalificerings- og afklaringsprojekt for unge, som ønsker at få udfordringer på det ordinære arbejdsmarked, og som har behov for at udvikle sine kompetencer, så de bliver mere uddannelses- og arbejdsmarkedsparate.

Hvem henvender et forløbet sig til? 
Et IKEA kadétforløb henvender sig til følgende målgrupper:

  • Unge, som skal udredes til uddannelse, fleksjob eller til en førtidspension.
  • Unge, som har afsluttet deres STU.
  • Unge, som er motiverede og parate til at arbejde praktisk inden for butiksfaget, lager & logistik eller køkken- og kantineområdet.
  • Unge, som ikke er kommet i gang med en erhvervsuddannelse og faglige eller sociale årsager ikke kan indgå i et ordinært uddannelses- og beskæftigelsesforløb.
  • Unge, som har brug for et alternativ til FGU med fokus på at opnå arbejdskompetencer.

Prøv kræfter med nye og forskellige brancher
Et kadétforløb varer 12 måneder, hvor kadetten gennemgår et forløb i en eller flere afdelinger med grundig oplæring. Der er mulighed for at afprøve brancher som:

  • Salg
  • Lager & Logistik
  • Køkken, cafeteria og caféområder

Yderligere undervisningstilbud
IKEA stiller et antal pladser til rådighed for en gruppe unge, som har lyst til og interesse i at afprøve og udvikle sine kompetencer i en spændende og dynamisk virksomhed.
Undervejs i kadétforløbet tilbyder vi undervisning og kurser såsom gaffeltruckkursus, hygiejnekursus, kursus i første hjælp og ordblindeundervisning. Praktik- og kompetencebevis udstedes, når forløbet afsluttes.

Opfølgning og effektmåling
Grennessminde visiterer den unge til IKEA, udarbejder en individuel forløbsplan og laver en kontinuerlig opfølgning med den unge. Til slut udfærdiges en endelig progressionsrapport.

Kadétforløbet indledes med en prøvetid på tolv uger. Efterfølgende vurderer IKEA i samarbejde med den unge, om forløbet relevant og udviklende, og hvorvidt den unge skal fortsætte. Hvis det viser sig, at kadétforløbet ikke er det rette tilbud, vil Grennessmindes varetage det videre forløb efter aftale med den unges kommune. Det kan fx være et forløb i Grennessmindes egne erhvervsrettede værksteder eller andre praktik- og afklaringssteder.

Grennessminde vil i samarbejde med IKEA afholde et statusmøde otte uger før Kadétforløbet afsluttes, hvor den unges myndighedssagsbehandler også har mulighed for at deltage. Undervejs vil der være mentorstøtte fra Grennessminde – som arbejder ud fra en støttende og anerkendende tilgang.

Mulighed for FGU-samarbejde 
Et Kadétforløb tilbydes unge, som også er i målgruppen for et FGU-forløb.
Grennessminde og IKEA tilbyder et samarbejde med FGU institutioner.