Ny information om Coronavirus

Ny information om Coronavirus

Opdateret 8. april 2020

På Grennessminde følger vi fortsat myndighedernes anvisninger https://www.sst.dk/da/corona og er løbende i tæt kontakt med alle relevante myndigheder, samarbejdspartnere, pårørende m.m.

Vi er optaget af at passe godt på hinanden, på vores unge og på det omkringliggende samfund. Og vi har også hørt statsministerens opfordring til at holde gang i hjulene de steder, hvor det er muligt.

Der er telefontid på vores hovednummer 43990470 mandag til fredag fra kl. 10-12 og igen fra kl. 15-17.

Bo-tilbud
I vores Bo-tilbud er der heldigvis ikke nogen, der er blevet syge endnu. Men vi er forberedt med både personale, værnemidler og akut-værelser.

Vi har etableret en pædagogisk struktur for hele dagen i bo-tilbuddet, som kombinerer genkendelige strukturerende aktiviteter med aktiviteter baseret på beboerindflydelse. Vi har blandt andet flere sociale aktiviteter i de enkelte huse, så vi undgår større samlinger.

Har du spørgsmål relateret direkte til botilbuddet er det vagttelefonerne i henholdsvis Standard – telefon: 41918278 og Intensiv – telefon: 41918271, du skal ringe til benytte.

Dagtilbud
I vores dagtilbud har vi daglig kontakt med de hjemsendte unge, og vi sikrer individuel opfølgning med fokus på den unges behov for støtte. Vi er i gang med at undersøge fjerundervisningskoncepter, der kan tilpasses vores unge, således at de unge kan indgå på deres præmisser.

Vores værksteder er med baggrund i Statsministerens seneste udmelding lukket frem til 10. maj. Men vores Gartneri og åbne arealer på Snubbekorsvej er fortsat tilgængelige.

De unge, der er i ekstern praktik, følger anvisningerne på deres arbejdsplads og vi støtter dem i deres individuelle aftaler.

Snubbekorsvej
På Snubbekorsvej er caféen lukket, men det er fortsat muligt at købe brød, det foregår direkte fra bageriet alle dage fra 9-16 undtagen mandag

Gartneriet holder også åbent alle dage kl. 9-16 og kun lukket om mandagen. Gæster er naturligvis også velkomne til at bruge vores område til at gå tur og få frisk luft.

Vi opfordrer naturligvis til, at man følger myndighedernes anvisning og holder afstand til hinanden og holder god håndhygiejne.

Mad, møder og konferencer
Alle møder og konferencer i Copenhagen Dome er aflyst og vores køkken holder lukket.

Medarbejdere
Medarbejderne på Grennessminde er ansat på forskellige områder og løfter forskellige opgaver. Arbejdets tilrettelæggelse er således aftalt individuelt mellem medarbejder og nærmeste leder og er meget forskellig afhængigt af, hvorvidt man er ansat i bo-tilbud, dag-tilbud, administration eller butik.