Jobkadet-forløb

Jobkadet-forløb

1-årigt Jobkadet-forløb for unge 16-18 årige

Vi har vi udviklet et special-forløb for unge 16-18 årige med særlige behov. Vi kalder det et Jobkadet-forløb.

Jobkadet-forløbet er et kort forløb, men langt nok til, at de unge får både arbejdserfaring og kan finde den rette vej videre i livet. Vi har udviklet det fordi, vi kan se at mange kortere afklaringsforløb ikke slår til.

I forløbet kommer de unge igennem et afklaringforløb, et værkstedsmodul på et eller flere af Grennessmindes værksteder, og afslutter med praktik. De konkrete arbejdserfaringer styrker de unges kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og mulighed for fortsat uddannelse og beskæftigelse.

Læs mere om vores Jobkadet-forløb her.

gartneri-elev i væksthus med planter