Jobkadet

Hvad er JobKadet?

JobKadet er et praksisbaseret opkvalificerings- og afklaringstilbud for unge, som falder udenfor de eksisterende tilbud. Det er et tilbud for unge, der ønsker fodfæste på det ordinære arbejdsmarked og har behov for en længerevarende indsats for at blive mere uddannelses- og arbejdsmarkedsparate. Det er også et tilbud til virksomheder om at tage et socialt ansvar i et omfang, der passer til deres behov og ressourcer – og en mulighed for at rekruttere arbejdskraft.

Jobkadet er et metodeudviklingsprojekt, hvor Grennessminde – sammen med unge i udsatte positioner, kommuner og virksomheder – udvikler en model, der bringer de unge tættere på job eller uddannelse. Projektet evalueres af Rambøll, der laver en principfokuseret evaluering.

Driften er finansieret af betaling fra kommunerne. Projektets udviklingsdel er i 3 år støttet af VELUX FONDEN.

JobKadet - de tre spor