Om STU på Grennessminde

Om STU på Grennessminde

Her på siden finder du oplysninger om Grennessmindes STU.

Det samlede antal STU-elever:
45

Målgruppe:

Overordnet er vores målgruppe Unge med særlige behov.
Unge med særlige behov er meget forskellige, men typisk har de generelle indlæringsvanskeligheder og komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst o. lign) og har ofte gået på specialskole eller folkeskole.

Linjer:

Grennessminde tilbyder følgende linjer:

Grøn Linje
Værkstedet: Det Økologiske Gartneri
Værkstedet: Grøn Service
Værkstedet: Dyrehold

Salg og Servicelinje
Værkstedet: Café Væksthuset

Håndværkslinje
Værkstedet: Smedefabrikken
Værkstedet: Tømrerne

Madlinje
Værksted: Det Nye Køkken og Catering
Værksted: Bageriet

Praktikmuligheder:

Grennessminde har gennem de sidste 15-20 år oparbejdet et tæt samarbejde med vores knap 200 eksterne erhvervspartnere, der er helt centrale for vores beskæftigelsesrettede indsats, så vi når vores mål med, at alle STU-elever kommer i ekstern praktik som del af deres uddannelse og sekundært i intern praktik i egne socialøkonomiske virksomheder.

Vores eksterne praktiknetværk befinder sig i alle dele af Storkøbenhavn og i Nordsjælland, inden for arbejdsområder med mangel på arbejdskraft, herunder detailhandel, bygge- og anlæg, transportvirksomhed og køkken og kantine. En af vores større partnerskabsaftaler er med IKEA i Taastrup, hvor vi ud over de normale praktikker, også har udviklet en særlig 1-årig Kadetuddannelse inden for IKEAs arbejdsområder.

Undervisningstid:

Mødetiden for STU-elever på Grennessminde er mandag – torsdag kl. 8.15 – 14.15, samt fredag kl. 8.15 – 12.00.

Lukkeuger:

Vi har aldrig lukket, da vores dyr og jord altid skal passes. Herudover følger vi folkeskolens ferieplan.

Kørselsordning:

Kan arrangeres. Kontakt os for mere information.

Pædagogiske og didaktiske metoder:

KRAP-metoden

Grennessmindes socialpædagogiske grundlag og arbejde er funderet i Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis (KRAP). Vi tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til vores elever, ved en systematisk inddragelse af kognitive teorier og behandlingsformer med fokus på zonen for nærmeste udvikling hos den unge og en vægtning på personlige og sociale ressourcer i det kort- og langsigtede mål- og udviklingsarbejde. Mere konkret inkorporeres det via en række samtaleskemaer, der understøtter, visualiserer og konkretiserer det fælles udviklings- og målarbejde, som personale og unge praktiserer i det daglige.

Den metodiske tilgang til udviklings- og læringsarbejdet, som KRAP-konceptet bygger på, trækker på erfaringer fra praksis og er udviklet med henblik på anvendelse i praksis, hvilket harmonerer med den strukturelle ramme på Grennessminde hvor det individuelle STU-forløb er bygget op om 4 forskellige faglinjer, samt interne og eksterne praktikforløb, som primær læringsramme og -rum i praksis. Vi har implementeret KRAP hen over de sidste 6 år.

Lærerkræfter:

Personalet er sammensat af personer med relevante uddannelsesmæssige baggrunde, fordelt på fortrinsvist håndværkere og undervisere. Dette betyder, at eleven har mulighed for at møde en række forskellige faglige indfaldsvinkler og dermed få en nuanceret og alsidig indgang til alle arbejdsområder. Afhængigt af den enkelte unges behov og situation, kan vi matche med lige præcis dén medarbejder, der har den rette faglighed og de rette kompetencer til at sikre den unges progression.

Normering:

Vores normering er 1 værkstedsleder til 6 elever. Herudover har eleven altid en pædagogisk vejleder som er fast kontaktperson, der er primær tovholder gennem STU-forløbet. Kontaktpersonen har ansvaret for kontakt til familien, UU-vejleder og andre relevante samarbejdspartnere/leverandører.

Gruppestørrelser:

Der er op til 12 elever i en værkstedsgruppe

Organisation:

Se Grennessmindes organisationsstruktur her.