STU-elev

STU på Grennessminde

På Grennessminde i Taastrup tilbyder vi STU for unge med særlige med behov. Vores målgruppe er unge mellem 16-25 år, som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Vores unge elever har typisk generelle indlæringsvanskeligheder kombineret med kognitive diagnoser så som autisme, ADHD, syndromer, angst og lignende.

Vi har årtiers erfaring og stor succes med at hjælpe unge mennesker på kanten af uddannelse og arbejdsmarked til et liv med job, trivsel og selvforsørgelse. Hos os bliver unge uddannet til at blive en del af et fag og en arbejdsplads. Alt sammen foregår i et trygt og anerkendende læringsmiljø, hvor der er plads, tid og ro til at udvikle sig og finde den rette vej.

Alle værksteder fungerer som socialøkonomiske virksomheder inden for brancher, hvor de unge elever har mulighed for at komme videre i job. Med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan, langsigtede udviklingsmål og kortsigtede delmålsætninger, tilknyttes den unge det værksted, hvor vedkommende er mest motiveret for at udvikle sine faglige kompetencer.

Et udviklende ungdomsmiljø i grønne omgivelser

Næsten alle vores uddannelser og øvrige forløb er samlet på vores smukke naturområde ved Taastrup. Området fungerer som en slags campus, hvor de fleste af vores aktiviteter og tilbud finder sted. Her møder du elever fra andre linjer og mennesker i andre forløb, fx praktik, flexjob eller beskyttet beskæftigelse. Dette giver et mangfoldigt og spændende miljø med stor rummelighed, og hvor vi arbejder på tværs af hold og livssituationer.

Vores værksteder

På Grennessminde STU tilknyttes den unge et af vores erhvervsrettede værksteder, der med en stærk produktionsprofil og speciale inden for håndens arbejde afklarer, udvikler og opkvalificerer de unges faglige, sociale og personlige kompetencer med et klart uddannelses- og beskæftigelsesrettet sigte.

Vores  værksteder er fordelt på fire linjer inden for mad, planter, metal, træ, dyr, salg og service.