Om at være elev på Grennessminde

Bliv STU-elev  / Om at være elev på Grennessminde

Et stærkt ungemiljø i grønne omgivelser
På Grennessminde arbejder vi aktivt med at skabe sociale og faglige fællesskaber blandt de unge. Det gør vi på værkstederne, på valgfag, ved idræt, med sund og lækker mad, i elev- og beboerrådet, i klubben for de unge samt på vores årlige rejser. Rammen om fællesskabet er ofte Grennessmindes naturskønne områder. Vi lægger vægt på, at vores elever bliver en del af et aktivt ungemiljø med fællesskab, venner og aktiviteter. Vi ønsker, at de unge skal opleve succes og kende egne styrker og svagheder. De skal forlade Grennessminde med livsmod, selvværd og kompetencer til at stå på egne ben.

En aktiv hverdag med fælles oplevelser
Vi lægger vægt på, at eleverne har en alsidig hverdag under deres ophold på Grennessminde. Derfor har vi eksempelvis hver uge fredagsidræt, hvor eleverne har mulighed for at afprøve forskellige sportsgrene. Vi tilbyder også valgfag og temauger, som eleverne selv er med til at vælge indholdet af. En temauge kan fx handle om sociale medier, apps eller demokratilære. Ud over vores valgfag har vi en række obligatoriske kurser som blandt andet seksualvejledning, førstehjælp, krop og ernæring samt boundervisning. Dansk og matematik er eksempler på kurser, som vi tilbyder vores elever.

På Grennessminde har vi også har et elev- og beboerråd som er med til at præge dagligdagen på stedet, og så afholder vi fester i løbet af året. Eksempelvis er vores elevfester samt høst- og dimissionsfesterne meget populære!
På vores årlige rejser trænes eleverne i selvstændighed, sociale relationer og i at få anderledes udfordringer i nye omgivelser. Vi oplever, at rejserne bidrager til den samlede trivsel og fællesskabet i gruppen af unge.

Vi har løbende elevoptag, og de unge er meget velkomne i prøvepraktik hos os.

Kontakt
Ring til afdelingsleder – dagområdet Andreas Hjorth Rasmussen på telefon 4191 8219 eller på hovednummeret 43 99 04 07. Du kan også skrive til: info@gminde.dk.

elever fra gartneriet holder planterfår og elev på dyeholdetbeboere på grennessminde ved træBeboere på Grennessminde spiller beboere på grennessminde spiller billiard