Om STU på Grennessminde​

STU på Grennessminde

Grennessminde i Taastrup er et bo-, arbejds- og uddannelsessted for mennesker med særlige behov, der har brug for en ekstra indsats. Vores målgruppe er unge mellem 16-25 år, som af fysiske eller psykiske årsager ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Vores unge er alle forskellige med forskellige behov, men typisk har de generelle indlæringsvanskeligheder og komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst og lignende), og de har ofte gået på specialskole eller folkeskole og haft mange skoleskift.

Vi har årtiers erfaring og stor succes med at hjælpe mennesker på kanten af uddannelse og arbejdsmarked til et liv med job og selvforsørgelse. Hos os bliver unge uddannet til at blive en del af et fag og en arbejdsplads. Alt sammen foregår i et trygt og anerkendende læringsmiljø på vores store grønne campus tæt på Taastrup, hvor der er plads, tid og ro til at udvikle sig og finde den rette vej.

Samarbejde på alle niveauer er en prioriteret disciplin hos os, og vi tilrettelægger altid individuelle forløb og prioriterer løbende at samle op på mål og delmål i samarbejde med den unge og dennes kommune og eventuelle værge.

Vores værksteder

På Grennessminde STU tilknyttes den unge et af vores otte erhvervsrettede værksteder, der med en stærk produktionsprofil og speciale inden for håndens arbejder afklarer, udvikler og opkvalificerer de unges faglige, sociale og personlige kompetencer med et klart uddannelses- og beskæftigelsesrettet sigte.

Alle værksteder fungerer som socialøkonomiske virksomheder inden for brancher som unge med særlige behov realistisk kan få en fremtid inden for. Med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan, de langsigtede udviklingsmål og de kortsigtede delmålsætninger, tilknyttes den unge det værksted, hvor vedkommende er mest motiveret for at udvikle sine faglige kompetencer.

Vores otte erhvervsrettede værksteder er fordelt på fire linjer inden for mad, planter, metal, træ, dyr eller service.

til web (12)

Et udviklende ungdomsmiljø i grønne omgivelser

Næsten alle vores uddannelser og øvrige forløb er samlet på vores smukke naturområde ved Taastrup. Området fungerer som en slags campus, hvor de fleste af vores aktiviteter og tilbud finder sted. Her møder du elever fra andre linjer og mennesker i andre forløb, fx praktik, flexjob, beskyttet beskæftigelse og lignende. Dette giver et mangfoldigt og spændende miljø, med stor rummelighed, hvor vi arbejder på tværs af hold og livssituationer.

Mere om Grennessminde

Grennesminde STU

Pædagogik og didaktik