Til Kommuner

Vi prioriterer det gode samarbejde

Samarbejde på alle niveauer er en prioriteret disciplin hos os, og vi tilrettelægger altid individuelle forløb og prioriterer løbende at samle op på mål og delmål i samarbejde med den unge og dennes kommune og eventuelle værge.

Grennessmindes UngeCenter, bestående at et dygtigt pædagogisk vejledningsteam, er tovholdere på samarbejdet med kommuner, herunder de administrative opgaver som:

  • Planlægning og facilitering af møder
  • Udarbejde evaluering og dokumentation
  • Kontakt til myndigheder, forældre og bosteder
  • Vidensformidling til relevante personalegrupper

 

Kontakten ud af huset varetages af én fast tovholder, den pædagogiske vejleder, som har indgående kendskab til aftaler og forhold, der ligger uden for den unges hverdag på værkstederne. Hvis der er hændelser i den unges liv eller andre ændringer, der påvirker den planlagte progression eller målene i uddannelsesplanen vil vi hurtigst muligt kontakte UU-vejleder og relevante myndigheder for at udarbejde en fælles handlingsplan indtil uddannelsesplanen kan genoptages.