Grøn linje: Grøn Service

Bliv elev på Grøn Service

På Grøn Service skaber vi smukke grønne områder og anlæg. Værkstedet står for vedligeholdelse og udvikling af grønne udendørsarealer.  Vi arbejder som et team, der dagligt kører ud til dagens opgaver hos vores kunder, der kan være virksomheder, boligforeninger eller Grennessminde selv.

Opgaverne på Grøn Service er etablering og vedligehold af broer, stier, parkeringspladser, byhaver, taghaver og gårdområde, hvor vi klipper hække og plæner, bygger plankeværk, laver belægninger og sorterer affald. Derigennem får vi et grundigt kendskab til anlægsgartnerfaget.

Vi er ude i al slags vejr og bruger vores kroppe, men også hovedet til at beregne materialeforbrug, måle op og planlægge en arbejdsopgave fra start til slut.

På Grøn Service underviser vi i

Redskaber og værktøj

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdsmetoder

Planlægning af arbejdsopgaver, herunder budget

Materialekendskab og beregning af materialeforbrug

Mød værkstedsleder

Kim

Værkstedsleder på
Grøn Service

Læs mere

Kim​

Værkstedsleder på Grøn Service