Håndværkslinjen

• Montage, grøn service & gartneri

På håndværkslinjen arbejder vi med jern og metal, træ, planter og vedligeholdelse af grønne område. På linjen har du mulighed for at rotere mellem værksteder, og lærer du noget om forskellige håndværksbrancher som gartner, smed, tømrer og grøn service. Gennem de praktiske opgaver og projekter lærer du om forskellige byggematerialer -og værktøjs egenskaber og anvendelse samt håndtering.  Du kan f.eks. lære at svejse, bruge en skærebrænder, bore, slibe, save, montere og meget mere.  
På linjen er det nogle gange hårdt fysisk arbejde med store armbevægelser, og nogle gange er det beregninger og de små detaljer, der er vigtige.  

Vi producerer blandt andet varer som borde- og bænkesæt, knager og hylder, låger, insekthoteller og fuglehuse på værkstedet. Vi tager imod opgaver fra både erhvervs- og privatkunder, og derfor får vi mange blandede bestillinger – både de store og små.   

Gartneriopgaverne foregår i vores store væksthuse, i pluk-selv marken og det meste arbejde foregår ved håndkraft og fra bunden – fra frø eller stikling til stor plante eller frugt og grøntsager som vi leverer til vores egen gårdbutik.  

Opgaverne på grøn service kan være at klippe hæk, slå græs, sortere affald og vedligeholde stier og broer på området. 

Hverdagen på linjen

Jern og metal: 

 • Jern som materiale: Hvad hedder de forskellige typer af jern? Og hvad bruges de forskellige typer til?   
 • Håndtering og betjening af maskiner og værktøj f.eks. afgratning og slibning, svejsning, bukning af jern, galvanisering, maling osv.  
 • Produktion af små og store bestillinger og kreative opgaver: Fx borde-/bænkesæt, knagerækker, espalier, skraldestativer og ventiler til gasslanger.

Træ og tømrerarbejde: 

 •  Træ som materiale: Hvilke træsorter findes der? Og hvad bruges de forskellige træsorter til?  
 • Håndtering af maskiner og værktøj. f.eks. opmåling og afmærkning, save, bore, skrue, slibe, søm/klips., brænde i træ, lak og maling. 
 • Produktion af små og store bestillinger og kreative opgaver: Fx blomsterkasser, fuglehuse, insekthoteller, spækbrædder, magnetskinner, bord i sildebensparket, maling af træværk mv. 
   

Grønservice og ejendomsservice: 

 • Slå græs, klippe hæk, buskrydning, saltning, lægge fliser, grave dræn samt affaldssortering. 


Gartneri:
 

 • Blomster, grøntsager og processen fra frø til salg. Hvor mange planter kender du?
 • Økologisk drift, biodiversitet, dyrkning, høst, salg og kundeservice. 
 • Håndtering og betjening af redskaber og materialer, traktor, greb, høtyv, jord og gødning. 

Dagens gang på værkstederne:  
Hver morgen får du tilbud om lidt morgenmad. Der er kaffe og the på kanden og ro til at lande. Vi samles, så dagens program og opgaver kan gennemgås og fordeles.  

Derefter forløber dagen med diverse opgaver og projekter på værkstederne. Er du tilmeldt et valghold, går du fra, når du skal til undervisning.  

Der holdes en kort formiddagspause samt en frokostpause, hvor vi er opmærksomme på, at nogle unge har brug for særlig indsats til at være i det sociale rum og du tilbydes hjælp hvis du har brug for det.  

Alle skiftes til at være på frokosthold, og sikrer at der er klar til frokost kl. 12. Der skal dækkes bord, sættes mad frem etc. I har ligeledes en rengøring/oprydningsopgave, som går på skift.   

 Alle modtager undervisning i Almen Daglig Livsførelse (ADL) som en del af dagligdagen om omhandler fx rengøring, tøjvask, omklædning, hygiejne, madlavning, borddækning, bordskik, pausekultur m.m 

 Vi har altid fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, som en del af vores hverdag. 

Se eksempel på ugeskema her. 

Der undervises løbende i almen dannende emner som fx sociale medier, demokrati og medborgerskab, sprog/den gode tone, konflikthåndtering, kost og sundhed m.v. 

På tværs af linjerne tilbydes i 2023 valghold i dansk, matematik og ordblindeundervisning, samt en række øvrige valgfag.  

Læs mere om valgfag her. 

Som STU-elev deltager du endvidere på obligatoriske kurser om relevante temaer 1-2 gange årligt sammen med din årgang, på tværs af linjerne. Læs mere om de obligatoriske kurser her. 

På håndværkslinjen er lokalerne store og rummelige, og der er plads til dem, der har brug for arbejdsro og afskærmning. Samtidig er det et værksted med maskiner hvorfor det kan være svært at skærme for larm. Der er omklædning, adgang til vaskemaskine og mulighed for bad. Kantine og pauseområde.

Du kan opnå nogle af følgende læringsbeviser, som bevis på dine tillærte kompetencer. Det er altid en individuel vurdering om du er klar og har mod på at tage et bevis.  

Jern og metal 

 1. Betjening af metalsav 
 2. Montage af gasslanger 
 3. Svejsning – grundlæggende færdigheder 

 
Træ og tømre 

 1. Betjening af høvl 
 2. Betjening af rundsav 
 3. Materialekendskab 


Grøn service og ejendomsservice 

 1. Betjening af maskiner (græsslåmasknine, buskrydder og hækklipper.) 
 2. Følge en samlevejledning
 3. Anvende vatterpas ved ophæng af billeder
   

Gartneri 

 1. Potter og bakker 
 2. Oppotning og ompotning 
 3. Plantedeling