Ungdomsmiljø

Ungdomsmiljø

Alle unge på Grennessminde, STU-elever, unge i beskæftigelsesforløb eller på bo og ophold, bliver en del af et stort og aktivt ungdomsmiljø med knap 90 unge. De fleste af vores aktiviteter er samlet på vores store grønne campus uden for Taastrup. Her er der rig mulighed for i det daglige arbejde at møde unge fra andre værksteder, i andre forløb og livssituationer og også mere modne mennesker i fx ressourceforløb.

I hverdagen lægger vi vægt på at styrke det tværfaglige fællesskab og skabe en alsidig hverdag med sociale og faglige fællesskaber på tværs. Det sker blandt andet ved daglig fællesspisning og fælles fredagsidræt. 

I løbet af året arrangerer Grennessminde flere populære elevfester fx høstfest, hvor de pårørende inviteres. Til jul holder vi julefrokost med kirkebesøg, og så er der dimissionsfesten, hvor de afgående STU-elever får hue på.

Så vidt muligt arrangerer vi også fællesrejser, ofte til vores hytte i Sverige. Her lærer vores unge hinanden at kende på en ny måde og opbygger et tættere fællesskab på tværs.

Elev- og beboerråd

På Grennessminde spiller elev- og beboerrådet en vigtig rolle. Det sikrer, at de unge får indflydelse på beslutninger og får mulighed for at komme med nye idéer til en endnu bedre hverdag og styrker kommunikationen mellem, elever og beboere, ledelse og medarbejder. Rådet består af en beboer fra hvert hus i botilbuddet og en repræsentant fra hvert værksted i dagtilbuddet. Elev- og beboerrådet holder møde en gang om måneden.

Hvert år arrangerer elev- og beboerrådet mindst fire årlige arrangementer for de unge. Det er med til at sikre et godt sammenhold og udvikler de sociale kompetencer. Det giver naturligvis også erfaring med at være ansvarlig for større arrangementer.

Fritidsaktiviteter og Klub G

Grennessminde har forskellige tilbud af fritidsaktiviteter for alle beboere og elever. Vi har løbe- og gåhold, cykelhold og forskellige weekendaktiviteter.

I Taastrup bag administrationsbygningen har vi indrettet vores egen ungdomsklub, Klub G. Her kan de unge mødes om aftenen, uanset hvor man er i sit forløb. Det giver også mulighed for stadig at møde sine kammerater i de perioder, hvor man fx er i ekstern praktik. 

Klub G er åben hver onsdag kl. 15.30 til 21 og fredag/lørdag
kl. 13 – 21. Fredag og lørdag er der fællesspisning til aften og lørdag er der også brunch kl. 11.