Om Grennessminde

Om Grennessminde

Alle har ret til en kollega

På Grennessminde arbejder vi aktivt for et arbejdsmarked, hvor alle har mulighed for at deltage.

Vores grundholdning er, at arbejdsfællesskaber bidrager til, at det enkelte menneske vokser og udvikler sig. For mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan Grennessminde derfor være broen til job og et liv med trivsel og selvforsørgelse.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed med 35 års erfaring med at få unge med særlige behov i uddannelse og jobs med meningsfuldt indhold. Over 700 elever har i løbet af årene været igennem vores arbejdsforløb, STU-uddannelse og botilbud. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i udvalgte FN’s Verdensmål  som at udvikle jobs og skabe økonomisk vækst. Vi arbejder i stærke private og offentlige partnerskaber for at nå de fælles mål.

Grennessmindes naturskønne områder i Taastrup danner rammen om et trygt, anerkendende og struktureret læringsmiljø. Vi har et ressourcesyn på hvert enkelt menneske: Hos os får vores beboere, vores unge elever og andre i beskæftigelsesforløb mulighed for at finde ud af, hvad de er gode til, så de kan bruge det fremadrettet.

Vi er specialiseret i håndens arbejde, og vores værksteder beskæftiger sig med områder, hvor vi ved, at vores unge kan komme videre i job. Derfor arbejder vi med mad, planter, metal, træ og dyrehold. I stærke partnerskaber med erhvervslivet og kommuner bygger Grennessmindes virksomhedskonsulenter bro til praktikforløb og jobs i bl.a. Ikea, Bauhaus og Eurest Kantinerne.

Vi ønsker, at de unge skal opleve succes og kende egne styrker og svagheder. De skal forlade Grennessminde med livsmod, selvværd og kompetencer til at stå på egne ben.

Mange private samt erhvervskunder som fx Noma, Folketinget og Zoo i København køber produkter fra Grennessmindes socialøkonomiske virksomheder. Med købet støtter de os og bidrager dermed aktivt til, at mennesker på kanten af samfundet får jobs, kollegaer og nye muligheder i livet.