Beskyttet beskæftigelse​

Beskyttet beskæftigelse på Grennessminde er til borgere over 18 år, som på grund af fysiske eller psykiske udfordringer eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Oftest er det mennesker, som er tilkendt førtidspension efter Serviceloven.

Alle ansatte i beskyttet beskæftigelse på Grennessminde tilknyttes under ansættelsen et fast værksted og én værkstedsleder som primær kontaktperson. Kontaktpersonen sikrer, i samarbejde med Grennessmindes pædagogiske konsulenter, løbende opfølgning på trivsel og fastsatte mål. Det sker blandt andet gennem opfølgningssamtaler med den enkelte.

På Grennessminde er vi særligt gode til håndens arbejde, som vi praktiserer i vores værksteder inden for håndværk, mad, natur samt salg og service. Vores brede udvalg giver os mulighed for at tilgodese og understøtte forskellige faglige interesser inden for en bred vifte af brancher og ønsker. Vi tilbyder et trygt og anerkendende lærings- og arbejdsmiljø, og lægger vægt på, at være er en rummelig og åben arbejdsplads, hvor trivsel, selvudvikling og fællesskab er nøgleord.

Efter ca. 12 ugers ansættelse sender Grennessminde en fremmødestatistik samt kort afrapportering til relevant kommune. Rapporten danner baggrund for fastsættelse af tilbuddets videre omfang og indeholder en vurdering af den ansattes støttebehov. Efterfølgende sender Grennessminde en årlig fremmødestatistik og statusbeskrivelse til den ansattes kommune med evaluering af de opstillede mål og med forslag til kommende målsætninger.

Læs mere om