Håndværk, dyr & natur

Bliv stu-elev på Håndværk, dyr & natur

På stu-linjen håndværk, dyr og natur har du mulighed for at rotere mellem to værksteder: håndværk og dyrehold. På denne linje kombinere vi arbejdsopgaver inden for håndværksbranchen, grøn service og dyrepasning. På linjen er det nogle gange hårdt fysisk arbejde, og vi er ude i al slags vejr, da dyrene skal passes lige meget hvad. Vi passer og vedligeholder dyrenes områder. Det kan f.eks. være at lave nye folde til dyrene, reparere dyrenes huse/stalde samt at optimere den jord, dyrene græsser på. 

På stu-linjen er det nogle gange hårdt fysisk arbejde med store armbevægelser, og nogle gange er det beregninger og de små detaljer, der er vigtige.  

Her på siden kan du læse mere om værkstederne, hverdagen på stu-linjen og arbejdsopgaverne. 

Værksteder

Håndværk

Dyrehold

Hverdagen på håndværkslinjen

Jern og metal: 

 • Jern som materiale: Hvad hedder de forskellige typer af jern? Og hvad bruges de forskellige typer til?   
 • Håndtering og betjening af maskiner og værktøj f.eks. afgratning og slibning, svejsning, galvanisering, maling osv. 
 • Produktion af små og store bestillinger og kreative opgaver: Fx borde-/bænkesæt, knagerækker, espalier, skraldestativer og ventiler til gasslanger

Træ og tømrerarbejde: 

 •  Træ som materiale: Hvilke træsorter findes der? Og hvad bruges de forskellige træsorter til?  
 • Håndtering af maskiner og værktøj. f.eks. opmåling og afmærkning, save, bore, skrue, slibe, søm/klips., brænde i træ, lak og maling. 
 • Produktion af små og store bestillinger og kreative opgaver: Fx blomsterkasser, fuglehuse, insekthoteller, spækbrædder, magnetskinner, bord i sildebensparket, maling af træværk mv. 
   

Grønservice: 

 • Slå græs, klippe hæk, buskrydning, saltning, lægge fliser, grave dræn samt affaldssortering.


Dyr: 

 • Hvilken slags foder skal de forskellige dyre have og hvor meget? Hvilke regler er der for dyrenes bolig? Hvor ofte skal der muges ud? 
 • Håndtering af dyr, hvordan omgås du hovdyr, klovdyr og smådyr. Hvilke dyr kræver pelspleje og hvordan forbereder man besøg fra dyrlægen. 
 • Hvor meget motion og omsorg skal dyrene have? Kan man gå tur med en alpaca?

Besøgstjeneste: 

 • Hvordan formidler man til børn og hvordan kan du stå for en aktivitet for børn? 
 • Plejehjemsbesøg, du kommer på besøg med vores dyr til plejehjem og får lov at vise de ældre hvordan man holder et marsvin og klapper en ged. Her lærer du også hvordan man viser omsorg for både dyr og mennesker.  
 • Du lærer hvordan aktiviteter i naturen kan planlægges i forhold til vind og vejr. 

Pædagogik: 

 • På linjen lærer du forskelle på mennesker og dyr, om kroppens funktioner og om sundhed fysisk og mentalt.  
 • Hvordan er man sammen med andre, hvordan hjælper du f.eks. en der er ked af det eller vred. Hvad gør du hvis du ser en der kommer til skade? 
 • Du lærer om kropssprog hos både dyr og mennesker. Hvordan kan man aflæse andres signaler og hvad gør du hvis du er usikker? 

Dagens gang på værkstederne:  
Hver morgen får du tilbud om lidt morgenmad. Der er kaffe og the på kanden og ro til at lande. Vi samles, så dagens program og opgaver kan gennemgås og fordeles.  

Derefter forløber dagen med diverse opgaver og projekter på værkstederne. Er du tilmeldt et valghold, går du fra, når du skal til undervisning.  

Der holdes en kort formiddagspause samt en frokostpause, hvor vi er opmærksomme på, at nogle unge har brug for særlig indsats til at være i det sociale rum og du tilbydes hjælp hvis du har brug for det.  

Alle skiftes til at være på frokosthold, og sikrer at der er klar til frokost kl. 12. Der skal dækkes bord, sættes mad frem etc. I har ligeledes en rengøring/oprydningsopgave, som går på skift.   

 Alle modtager undervisning i Almen Daglig Livsførelse (ADL) som en del af dagligdagen om omhandler fx rengøring, tøjvask, omklædning, hygiejne, madlavning, borddækning, bordskik, pausekultur m.m 

 Vi har altid fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, som en del af vores hverdag. 

Se eksempel på ugeskema her. 

Der undervises løbende i almen dannende emner som fx sociale medier, demokrati og medborgerskab, sprog/den gode tone, konflikthåndtering, kost og sundhed m.v. 

Læs mere om valgfag her. 

Som STU-elev deltager du endvidere på obligatoriske kurser om relevante temaer 1-2 gange årligt sammen med din årgang, på tværs af linjerne. Læs mere om de obligatoriske kurser her. 

På håndværkslinjen er lokalerne store og rummelige, og der er plads til dem, der har brug for arbejdsro og afskærmning. Samtidig er det et værksted med maskiner hvorfor det kan være svært at skærme for larm. Der er omklædning, adgang til vaskemaskine og mulighed for bad. Kantine og pauseområde.

Du kan opnå nogle af følgende læringsbeviser, som bevis på dine tillærte kompetencer. Det er altid en individuel vurdering om du er klar og har mod på at tage et bevis.  

Jern og metal 

 1. Betjening af metalsav 
 2. Montage af gasslanger 
 3. Svejsning – grundlæggende færdigheder 

 
Træ og tømre 

 1. Betjening af høvl 
 2. Betjening af rundsav 
 3. Materialekendskab 


Grøn service og ejendomsservice 

 1. Betjening af maskiner (græsslåmasknine, buskrydder og hækklipper.) 
 2. Følge en samlevejledning
 3. Anvende vatterpas ved ophæng af billeder
   

Gartneri 

 1. Potter og bakker 
 2. Oppotning og ompotning 
 3. Plantedeling