Tvendehus

På Tvendehus arbejder vi med opgaver inden for grøn service, skov, natur og cafe. Tvendehus ligger i Klampenborg tæt på Dyrehaven og Østersøen. På Tvendehus lærer du blandt andet noget om de forskellige opgaver inden for grønt vedligehold, naturpleje, beskæring af buske og træer.  

Vi passer naturområder for Skov & Naturstyrelsen og er derfor ofte i gang udendørs. Du lærer at betjene forskellige maskiner, redskaber og værktøj.  

På Tvendehus er vi som projekt i gang med at opbygge en café og gårdbutik, som vi kender det fra Grennessminde i Taastrup. I den forbindelse kan du også deltage i praktiske opgaver som brolægning, maling, klargøring og indretning.  

Hverdagen på linjen

  • Håndtering af maskiner og værktøj; buskryddert, teleskopsav, græsslåmaskine og håndværktøj 
  • Mindre reparationer og bygningsvedligehold, male vægge, samle møbler m.m. 
  • Slå græs, klippe hæk, buskrydning, saltning, lægge fliser, pasning af Naturstyrelsen arealer og naturlegeplads, samt affaldssortering. 

Dagens gang på værkstederne:  
Hver morgen får du tilbud om lidt morgenmad. Der er kaffe og the på kanden og ro til at lande. Vi samles, så dagens program og opgaver kan gennemgås og fordeles.  

Derefter forløber dagen med diverse opgaver og projekter på værkstederne. Er du tilmeldt et valghold, går du fra, når du skal til undervisning.  

Der holdes en kort formiddagspause samt en frokostpause, hvor vi er opmærksomme på, at nogle unge har brug for særlig indsats til at være i det sociale rum og du tilbydes hjælp hvis du har brug for det.  

Alle skiftes til at være på frokosthold, og sikrer at der er klar til frokost kl. 12. Der skal dækkes bord, sættes mad frem etc. I har ligeledes en rengøring/oprydningsopgave, som går på skift.   

 Alle modtager undervisning i Almen Dannende Livsførselse (ADL) som en del af dagligdagen om omhandler fx rengøring, tøjvask, omklædning, hygiejne, madlavning, borddækning, bordskik, pausekultur m.m 

 Vi har altid fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, som en del af vores hverdag. 

Se eksempel på ugeskema her. 

Der undervises løbende i almen dannende emner som fx sociale medier, demokrati og medborgerskab, sprog/den gode tone, konflikthåndtering, kost og sundhed m.v. 

På tværs af linjerne tilbydes i 2023 valghold i dansk, matematik og ordblindeundervisning, samt en række øvrige valgfag.  

Læs mere om valgfag her. 

Som STU-elev deltager du endvidere på obligatoriske kurser om relevante temaer 1-2 gange årligt sammen med din årgang, på tværs af linjerne. Læs mere om de obligatoriske kurser her. 

Vi bor i en af Naturstyrelsens fredede bygninger med udsigt til skov og vand. Der er gode muligheder for afskærmning og ro. Der er højt til loftet og fantastiske udearealer. Der er mulighed for omklædning, bad og adgang til vaskemaskine. Vi laver frokost i vores eget køkken og har fine spise faciliteter. 

Du kan opnå nogle af følgende læringsbeviser, som bevis på dine tillærte kompetencer. Det er altid en individuel vurdering om du er klar og har mod på at tage et bevis.  

  1.  Betjening af maskiner (græsslåmaskine, buskrydder og hækklipper.) 
  2. Beskæring  
  3. Lægge fliser