Pædagogik og faglighed

I Grennessmindes botilbud er den enkelte unges udvikling, trivsel og selvbestemmelse i centrum. I strukturerede rammer giver vi muligheder og støtte, så den unge kan træne og udvikle sine sociale, personlige og praktiske færdigheder. Målet er at styrke kompetencer, så de unge i højere grad bliver i stand til at mestre hverdagslivet. Vi arbejder blandt andet med personlig hygiejne, rengøring, økonomi, madlavning og tøjvask.

I vores botilbud får den unge fra første dag tilknyttet en fast tovholder, der er ansvarlig for det pædagogiske forløb. De første tre måneder bor man for langt de flestes vedkommende i et af vores intensiv huse, hvor tovholderen sammen med den unge og den kommunale sagsbehandler lægger den pædagogiske plan. Det vil sige en døgnrytmeplan, som beskriver de daglige og ugentlige aktiviteter, samarbejdet med sagsbehandleren, de pårørende og eventuelle andre aktører som fx læge og jobcenter. Helt overordnet beslutter vi også hvilke mål, vi skal arbejde frem mod, og hvilket tilbud, der er det rigtige for den enkelte. Herefter forbliver den unge i intensiv huset eller flytter til et af standard-husene og til sidst til udslusning, efterhånden som beboeren er klar til det.

pædagogik

KRAP

Uanset hvordan en ung er tilknyttet Grennessminde, som STU-elev, i vores botilbud eller i en beskæftigelsesindsats, læner vi os op af de samme pædagogiske og didaktiske metoder og teorier. 

Vores socialpædagogiske grundlag og arbejder er funderet i Kognitiv Ressourcefokuseret Anderkendende Praksis (KRAP). Vi prioriterer, at vores medarbejdere arbejder ud fra fælles tilgange og metoder, og at de dokumenterer de unges udvikling og vores indsats på en struktureret, reflekteret og systematisk måde. 

Miljøterapi

På Grennessminde arbejder vi med miljøterapi. Det vil sige, at vi aktivt bruger de fysiske rammer og en forudsigelig struktur på dagligdagen til at understøtte vores arbejde. Vi har fx faste rutiner for morgenmad – uanset hvilket hus man bor i, og når vi skal holde samtaler med de unge, foregår det i samtalerummet og ikke i køkkenet.

Sund mad og motion er grundstenene til et liv med mental trivsel, energi, velvære og overskud. Derfor er mad, motion og et aktivt liv i centrum hos os. Vores tilknyttede diætist og sygeplejerske bidrager til at sikre, at de unge får den bedste vejledning om kost og motion.