Grennessminde Ressourceforløb

På Grennessminde har vi mange års erfaring med at støtte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til et liv med job og selvforsørgelse, blandt andet gennem et Grennessminde Ressourceforløb. For mennesker med kognitive eller fysiske handicaps, psykisk sygdom, tung stress eller alvorlige livskriser kan et ressourceforløb give afklaring i forhold til kompetencer og fremtidige muligheder. Vi har fokus på at understøtte udvikling af arbejdsevne, og tilbyder et trygt og anerkendende lærings- og arbejdsmiljø.

Grennessminde Ressourceforløb er altid individuelt og tilrettelægges med det enkelte menneskes ønsker, muligheder og ressourcer i centrum. Vi har mulighed for at tage særlige hensyn i form af fx skærmede arbejdspladser, fleksible mødetider og langsom optrapning af arbejdstiden. Vi samarbejder om at udvikle den enkeltes arbejdsevne og fastsætte konkrete mål og delmål ud fra den aktuelle situation, individuelle ønsker og relevant myndighed.

Målet med et Grennessminde Ressourcefoløb er at afdække eventuelle skånehensyn, udvikle arbejdsevne og afklare fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Der fremsendes løbende progressionsrapporter til myndighed og afsluttende rapport efter end forløb.

Forløbene tilrettelægges efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.