Jobtræning

Jobtræningsforløb hos Grennessminde

Vi har årtiers erfaring med at hjælpe mennesker med særlige behov til et liv med job og selvforsørgelse, gennem jobtræning. Vi tilbyder udviklings- og afklaringsforløb, ressourceforløb, jobafklaring, mentorstøtte og beskyttet beskæftigelse

På Grennessminde bliver du tilknyttet et af vores værksteder inden for mad, planter, metal, træ, dyr eller service. Alle vores værksteder fungerer som socialøkonomiske virksomheder med fokus på kvalitet, bæredygtighed og økologi. 

Hos Grennessminde er der plads og tid til at finde ud af, hvad du er god til og hvilken vej, der er den bedste for dig. Du møder et trygt og anerkendende lærings- og arbejdsmiljø, hvor vi altid tilrettelægger individuelle forløb i samarbejde med dig og den kommune, du kommer fra. Vi insisterer på at tage udgangspunkt i dine ønsker, muligheder og ressourcer.

Vi er en rummelig og åben arbejdsplads, hvor trivsel, selvudvikling og fællesskab er nøgleord. Derfor har vi også mulighed for at tage særlige hensyn til dig, fx i form af skærmede arbejdspladser, fleksible mødetider og langsom optrapning af arbejdstiden. Under et forløb hos os afklarer, udvikler og opkvalificerer vi dine faglige, sociale og personlige kompetencer og ressourcer. Forløbet munder ud i en vurdering af dine uddannelses- og/eller jobmuligheder. Alt sammen sker i tæt dialog med dig. 

jobtræning
jobtræning
jobtræning