Ekstern praktik

Praktik i løbet af din stu

På Grennessmindes stu kommer alle unge i praktik flere gange i løbet af de tre år, de går hos os. Det er vigtigt at afprøve dine drømme, så du ved, hvad du vil arbejde med, når du er færdig med din stu. På dit 3. stu-år er praktik en obligatorisk del af din uddannelse. Grennessminde har gennem de sidste 20 år oparbejdet et stort erhvervsnetværk inden for flere forskellige brancher. Vi er en socialøkonomisk virksomhed og har flere spændende samarbejder med blandt andet Salling Group, Sallies Burgerkæde, IKEA og lokale håndværkere. 

Bliv en del af arbejdsmarkedet

På Grennessminde er vi specialiseret i håndens arbejde og praktikforløbende tilrettelægges med udgangspunkt i dine evner, interesser og skånebehov. Det er en vigtig del af din uddannelse, at du afprøver dine evner bredt, og vi hjælper dig med at finde den funktion og rolle, hvor netop dine evner kan komme i spil. Det, du kan, beskrives, og vi hjælper dig med overgangen til uddannelse, job og relation til sagsbehandler ved afslutningen af din stu. 

Hvordan kommer du i praktik?

Når du som stu-elev er parat til praktik, samarbejder du med vores praktikvejleder om at finde den virksomhed eller branche, som du gerne vil afprøve. Sammen tager I på virksomhedsbesøg, møder din kommende praktikvært og kollegaer. I hele forløbet samarbejder du tæt med praktikvejlederen og denne vil også besøge dig på virksomheden. I samarbejde med virksomheden og vejlederen aftales dine arbejdsopgaver, dine støttebehov, mødetid, frokostpauser og transport.