Om Grennessminde

Grennessminde i Taastrup er et boarbejds- og uddannelsessted for mennesker med særlige behov. Vores grundholdning er, at arbejdsfællesskaber bidrager til, at det enkelte menneske vokser og udvikler sig. Gennem vores linjer og botilbud skaber vi stier til et meningsfuldt liv med job, trivsel og kolleger. 

Vi er en socialøkonomisk virksomhed med 35 års erfaring med at få unge med særlige behov i uddannelse og jobs. Over 700 unge har i årenes løb været igennem vores arbejdsforløb, STU-uddannelser og botilbud. 

Vi er specialiseret i håndens arbejde, og vores linjer beskæftiger sig med områder, hvor vi ved, at vores unge og andre i beskæftigelsesforløb kan komme videre i job. Derfor arbejder vi med mad, planter, metal, træ og dyrehold. I samarbejde med erhvervslivet og kommuner bygger Grennessmindes virksomhedskonsulenter bro til praktikforløb og jobs i bl.a. IKEA, Bauhaus og Salling.

Grennessmindes naturskønne område i Taastrup danner rammen om vores linjer, socialøkonomiske virksomheder og aktiviteter i årets løb. 

Skilt Grennessminde