Udvikling- og afklaringsforløb

Udviklings- og afklaringsforløb

Vi arbejder målrettet på at hjælpe mennesker i uddannelse og beskæftigelse, herunder også flexjob og sekundært andre relevante ordninger som fx førtidspension.

Målgruppen for vores udviklings- og afklaringsforløb er primært unge under 30 år med behov for forskellige former for støtte forhold til at indgå et arbejdsfællesskab. På Grennessminde har vi de fysiske og faglige rammer til at imødekomme disse behov.

Vi har et tæt samarbejde med vejledere og konsulenter fra HF & VUC og tilbyder løbende FVU-screening i dansk og matematik til alle i forløb hos os. Derudover tilbyder vi ordblindetest med mulighed for efterfølgende at modtage ordblindeundervisning på Grennessminde.

Efter behov opsøger og etablerer Grennessminde også samarbejder med tilknyttede mentorer, kontaktpersoner med flere. Det gør vi for at sikre en helhedsorienteret indsats og yde støtte omkring eventuelle andre vanskeligheder, der måtte spille ind, og kan være en ekstra udfordring i forhold til at opnå fast tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked. 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. Du er også velkommen til at komme på besøg og se stedet på egen hånd. Hvis du vil have en rundvisning og høre mere om vores tilbud, skal du dog kontakte os først, så vi kan lave en aftale. 

Med udgangspunkt i den enkeltes beskæftigelsesplan, udviklingsmål og ønsker tilknyttes den unge det af vores værksteder, der bedst understøtter de ønskede mål. Samtidig har vi mulighed for at tage hensyn til eventuelle skånebehov. Alle forløb tilrettelægges individuelt, og udviklingsmål evalueres og revideredes løbende også i forhold til særlige interesser. Det sker i samarbejde med borgeren, værkstedslederen, sagsbehandlere samt Grennessmindes beskæftigelseskoordinator.

Ved langsomt at afprøve og få ansvaret for forskellige jobfunktioner, og ved at deltage i et arbejdsfællesskab udvikler borgeren sig og bliver bevidst om egne faglige, sociale og personlige kompetencer samt eventuelle skånebehov. Samtidig arbejder vi på at udvikle og afdække uddannelsespotentiale og hjælpe vedkommende med at blive afklaret i forhold til videre uddannelses- eller beskæftigelsesønsker.

Med udgangspunkt i den enkeltes beskæftigelsesplan, udviklingsmål og ønsker tilknyttes den unge det af vores værksteder, der bedst understøtter de ønskede mål. Samtidig har vi mulighed for at tage hensyn til eventuelle skånebehov. Alle forløb tilrettelægges individuelt, og udviklingsmål evalueres og revideredes løbende også i forhold til særlige interesser. Det sker i samarbejde med borgeren, værkstedslederen, sagsbehandlere samt Grennessmindes beskæftigelseskoordinator.

Ved langsomt at afprøve og få ansvaret for forskellige jobfunktioner, og ved at deltage i et arbejdsfællesskab udvikler borgeren sig og bliver bevidst om egne faglige, sociale og personlige kompetencer samt eventuelle skånebehov. Samtidig arbejder vi på at udvikle og afdække uddannelsespotentiale og hjælpe vedkommende med at blive afklaret i forhold til videre uddannelses- eller beskæftigelsesønsker.

Telefontid