Linea Wessberg

Socialfaglig vejleder

Linea er uddannet socialrådgiver. Hun har arbejdet i kommuner på børn- og ungeområdet, samt på voksenområdet i Psykiatri- og Handicap i sammenlagt 5 år. På socialområdet har Linea tilegnet sig viden omkring de unge, der er i personkredsen for botilbud, samt i målgruppen for pædagogisk støtte i egen bolig.

Før Linea blev uddannet socialrådgiver arbejdede hun i 8 år i daginstitutioner med børn i alderen 0-6 år.

Linea har gennemført kurser indenfor forhandling af takster og samtaleteknikker, samt deltaget i interne KRAP kurser. Derudover har hun afholdt webinar om overgangen fra barn til voksen til brug for Ligeværds ”Forældrenettet”.

Linea har 7 års erfaring med nuværende målgruppe og har været ansat på Grennessminde siden 2020.