Annette Flygare

Værkstedsleder – Fødevarer, salg og service 

Annette er uddannet væksthusgartner. Hun har tidligere arbejdet som driftsleder indenfor gartneribranchen. Hun har også arbejdet med forsøg og plante service samt kvalitetssikring i sammenlagt 20 år. Annette arbejdede på et bosted med fysisk handicappede borgere i to år, før hun startede på Grennessminde. 

Annette har gennemført arbejdsmiljø uddannelsen, KRAP kurser, psykisk førstehjælp og har modtaget intern KRAP undervisning. 

Annette har arbejdet med målgruppen og på Grennessminde i 10 år.