Detail, lager & logistik

Tag en STU på pantstationen

På STU-linjen i detail, lager og logistik arbejder vi med lageropgaver på Salling Groups terminal i Taastrup og Bilka i Hundige. Vi stabler brødkasser og kører på elstabler. 

 På linjen løser vi en konkret opgave for Sallinggroup, som et hold og med vores egne værkstedsledere. Vi samarbejder med de øvrige ansatte på matriklerne og med lastbilchafførerne, der aflevere kasser til sortering. 

Der er masser af bevægelse og højt til loftet, der er mange løft på en dag, men det er ikke tunge løft. Vi flytter paller med kasser og varer på elektriske palleløftere. 

I Bilka arbejder vi i pantafdelingen, og klarer andre opgaver i samarbejde med personalet i bilka, her er du sammen med flere andre unge fra Grennessminde og en værkstedsleder, og kolleger i Bilka. 

Denne STU-linje er særlig god, hvis du går og drømmer om et job inden for lager eller butik. Her kan vi afklare din arbejdsevne på en rigtig arbejdsplads, hvilket er vigtigt i forhold til din fremtidige beskæftigelse. 

Lager og logistik

Hverdagen på linjen

Sallings lager i Taastrup 

 • Lager som arbejdsplads, hvilke krav er der til sikkerhed? Hvordan passer du på dig selv, arbejdsstillinger, pauser og samarbejde? 
 • Håndtering af brødkasser, løfteteknikker, flytning af paller, præcision. 
 • Kørsel på elektrisk palleløfter, køreteknik, færdselsregler på lageret.  
   

Bilka Hundige 

 • Passe Bilkas pantrum. Hvordan fungerer pantmaskinen, hvad skal du være særlig opmærksom på ift. sikkerhed? 
 • Samarbejde med kolleger i Bilka, lær at holde pause, hvad forventes du at deltage i? Hvad laver man i pauserne og med hvem? 
 • Løse forskellige opgaver som Bilka har brug for. Hvordan og hvornår siger man ja og nej? Hvilke opgaver må jeg løse og hvilke må jeg ikke? 

 

Dagens gang på værkstederne:  
Hver morgen får du tilbud om lidt morgenmad. Der er kaffe og the på kanden og ro til at lande. Vi samles, så dagens program og opgaver kan gennemgås og fordeles.  

Derefter forløber dagen med diverse opgaver og projekter på værkstederne. Er du tilmeldt et valghold, går du fra, når du skal til undervisning.  

Der holdes en kort formiddagspause samt en frokostpause, hvor vi er opmærksomme på, at nogle unge har brug for særlig indsats til at være i det sociale rum og du tilbydes hjælp hvis du har brug for det.  

Alle skiftes til at være på frokosthold, og sikrer at der er klar til frokost kl. 12. Der skal dækkes bord, sættes mad frem etc. I har ligeledes en rengørings/oprydningsopgave, som går på skift.   

 Alle modtager undervisning i Almen Daglig Livsførelse (ADL) som en del af dagligdagen og omhandler fx rengøring, tøjvask, omklædning, hygiejne, madlavning, borddækning, bordskik, pausekultur m.m 

 Vi har altid fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, som en del af vores hverdag. 

Da denne linje løser en opgave i partnerskab med Salling Group kan der være dage, hvor vi ikke slutter kl. 14.00. Der er dage, hvor vi er tidligere færdig, og dage hvor opgaven kræver, at vi må blive lidt længere.  

Se eksempel på ugeskema her. 

Der undervises løbende i almen dannende emner som fx sociale medier, demokrati og medborgerskab, sprog/den gode tone, konflikthåndtering, kost og sundhed m.v. 

På tværs af linjerne tilbydes i 2023 valghold i dansk, matematik og ordblindeundervisning, samt en række øvrige valgfag.  

Læs mere om valgfag her. 

Som STU-elev deltager du endvidere på obligatoriske kurser om relevante temaer 1-2 gange årligt sammen med din årgang, på tværs af linjerne. Læs mere om de obligatoriske kurser her. 

På detail, lager og logistik arbejder vi Salling Groups faciliteter. Det betyder, at vi deler frokoststue, omklædningsrum og pauserum med dem. Vi har fokus på, at det altid skal være muligt at holde pause et sted i fred og ro, at der er let adgang til toilet, og at der kan tages særlige hensyn.

Du kan opnå nogle af følgende læringsbeviser, som bevis på dine tillærte kompetencer. Det er altid en individuel vurdering om du er klar og har mod på at tage et bevis.  

 • Korrekt løfteteknik – tomme kasser og paller: Løft, rækkeafstand, arbejdsstilling og evt. bækkenbundsknib. 
 • Korrekt pakning af palle: til kanten, samt 14 kasser i højden, og ellers så stabilt som muligt.
 • Kørsel med el-palleløfter: Trække- og skubbemetoder, gaffel-løft, samt opladning.  
 • Håndtering af pantmaskiner 
 • Sortering af affald 
 • Sikkerhed 
 • Truckcertifikat (ordinært på Tec)