Demokrati på dagsordenen

Formandsvalg i Ungerådet

I december havde vi formandsvalg til Grennessmindes ungeråd, hvor 5 kandidater stillede op. Valgdagen startede med paneldebat; kandidaterne havde mulighed for at uddybe deres mærkesager, og de øvrige unge kunne stille spørgsmål. Efter paneldebatten stemte de unge på stemmesedler og stemmerne blev talt op, inden den nye formand kunne annonceres.

Eksempler på kandidaternes mærkesager er; alle skal kunne være sig selv og være tryg ved det, inddragelse af bestyrelsen i ungerådets arbejde, indføre ungerådsmøder mindst 1 gang hver måned, mere aktivitet i klub G og flere kreative muligheder i klubben.

Ungerådet prioriteres højt i dagligdagen på Grennessminde, og de unges stemmer er altafgørende i vores arbejde. Ungerådet består i år af 15 frivillige unge, der er tilknyttet enten botilbud, STU eller er ansat i beskyttet beskæftigelse. Sidste år indførte vi valgdag, hvor alle unge får mulighed for at stemme på årets formand. Det giver de unge et indblik og øvelse i valgprocessen, ligesom kandidaterne får øvelse i at stå frem og fortælle, hvad de har på hjerte.

Vi har arbejdet med et ungeråd igennem de sidste 10 år, og de unge repræsentanter stiller gerne op og giver deres bud på, hvad der skal til for at få et aktivt ungeråd, ligesom de arrangerer valgmøder, deltager i folkemøde med deres historier og meget mere.

Grennessmindes nye ungerådsformand er Fie, og næstformandsposten gik til Andreas. Tillykke! Og godt gået af alle de fem kandidater.

Del denne begivenhed